Om oss:

ADVnor-gruppen består av 3 samarbeidende selskap, som alle er eid og ledet av aktive partnere.

De 3 selskapene har hvert sitt fokusområde og hver sine unike porteføljer av tjenester.

Selskapene er samlokalisert og har etablert samarbeidsavtaler som gjør at vi effektivt kan dra nytte av kapasitet og kompetanse på tvers av selskapene, til det beste for markedsarbeidet, leveransene og kundene våre.

finance graph
finance graph

Hvorfor bruke oss:

Partnerne i ADVnor, ADVfinance og ADVpeople er alle erfarne rådgivere med mange års toppledererfaring i norske og internasjonale selskap.

Vår ambisjon er å bistå eiere og ledelse med å øke verdiene i sine selskaper.

Erfarne rådgivere, i kombinasjon med et velprøvd metodeverk, gode verktøy og strukturerte arbeidsprosesser, gjør oss trygge på at vi kan tilføre vesentlig verdi til våre kunder.

ADVnor group logo