ADVnor group

Bjørn Skare
Bjørn SkarePartner
Bjørn har utdannelse i Finans fra Boston University og har jobbet med økonomi og finansiering i mange år i USA og Europa. Bjørn har vært ansvarlig for å hente over 500 millioner i egenkapital fra ledende investor selskaper som Intel Capital, Atlas Venture, Verdane Capital Partners e.t.c. og tilsvarende beløp i finansiering fra Silicon Valley Bank, Bank of America og andre større finans institusjoner. Bjørn har vært CEO i 22 år for norske og amerikanske selskaper.
Mobil: +47 920 63 888
Pål Brevik
Pål BrevikPartner
Pål har gjennom sine lederstillinger i Norske og Amerikanske selskaper jobbet tett mot ledende investor selskaper for å utvide investeringsrammer for selskapene samt skape verdi for eierne og investorer. Han har mer en 20 års ledererfaring fra forskjellige bransjer og har i de siste 8 årene jobbet som rådgiver med blant annet restrukturering, kapitalisering og kommersielle prosesser.
Mobil: +47 916 43 414
Tor Malmo
Tor MalmoPartner
Tor har over 30 års erfaring fra IT bransjen, de seneste 18 årene som operativ toppleder i norske og internasjonale IT selskaper. Han har også utstrakt erfaring med kjøp og salg av selskaper, styreverv i private og børsnoterte selskap, og vært med på å etablere dattervirksomhet i USA.
Mobil: +47 922 57 465
Håvard Fosså
Håvard FossåPartner
Håvard har lang erfaring og bred kompetanse fra forretningsutvikling og ledelse i norsk og internasjonal IT-virksomhet. Han har også vært tungt involvert i store, internasjonale integrasjonsprosjekter i kjølvannet av M&A’s i IT-industrien, samt utvikling, produktifisering og drift av nasjonale og internasjonale serviceorganisasjoner og leveranseprogrammer.
Mobil: +47 467 81 892
Dag Haugen
Dag HaugenPartner
Dag har arbeidet i en rekke banker og bankinstitusjoner. Han er utdannet Bankøkonom «Bachelor of bank administration» som er bankenes høyeste spesialutdannelse. Bankerfaringen omfatter, foruten kunderådgivning og kredittarbeid, opplæring på bankinterne ekspedisjons- og kredittsystemer. De siste årene har Dag arbeidet med kredittvurdering og konstruksjon av komplekse leasingløsninger. Dag har startet en rekke selskaper innenfor både IT/Data og Bank/Finans.
Mobil: +47 908 97 196
Per Arne Evensen
Per Arne EvensenPartner
Per Arne har over 10 års erfaring fra IT bransjen, de fleste årene som operativ leder i norske og internasjonale IT selskaper. Han har også erfaring med styreverv i private selskap, og vært med på å etablere flere virksomheter. De siste 10 årene har han jobbet med rekruttering av ledere og toppledere i privat- og offentlige virksomheter og er sertifisert på de viktigste verktøyene innen rekruttering senest den nye DNV standarden for sertifisering av rekrutteringspersonell.
Mobil: +47 934 68 156
Harald Mikkelsen
Harald MikkelsenAssosiert partner
Harald har lang erfaring som daglig leder av norsk produksjonsbedrift som han ledet gjennom en omfattende internasjonaliseringsprosess med etablering over tre verdensdeler. Han etablerte i 1985 et konsulentfellesskap som han ledet i mange år, og hvor han var managment consultant i 25 år. Hans faglige styrke er å øke selskapers lønnsomhet gjennom lederutvikling, planlegging og gjennomføring av strategiske endringer.
Mobil: +47 901 22 788
Fredrik Stange
Fredrik StangeAssosiert partner
Fredrik har bred kompetanse fra internasjonale selskaper som toppleder, fokusering på forretningsutvikling og M&A fra produksjon og drift innen industri, bank og finans. Han har lang operative ledererfaring fra lederstillinger i Europa, USA og Asia. Videre har han omfattende erfaring med administrasjon av selskaper med et stort antall av datterselskaper og fra nasjonale og internasjonale styreverv.
Mobil: +47 922 93 602
ADVfinance logo