SMC Finance skifter i dag navn til ADVfinance. I tillegg blir vi nå en del av ADVnor Group. Gruppen vil bestå av tre enheter, ADVfinance, ADVpeople og ADVnor.

ADVfinance vil fortsette å levere finansiell tjenester, men ved å være en del av ADVnor Group kan vi sammen med de andre enhetene bistå våre kunder med flere tjenester og løsninger. Gruppens fokus vil være å levere verdiøkende tjenester til eiere og ledelse.

ADVnor_group_pic

For mer informasjon om selskapene i gruppen:

www.advnorgroup.no
www.advnor.com
www.advfinance.no
www.advpeople.no